| 26/07/2022

International call for tender_Ukraine_Heaters // MIĘDZYNARODOWE ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

International call for tender_Ukraine_Heaters // MIĘDZYNARODOWE ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

keyboard_arrow_up

Nr ref. przetargu T/64MULTI/MULTI/KYIV/SHELT/26-07-2022/001_Heaters

 

W związku z realizacją projektów w Ukrainie firma ACTED zaprasza dostawców do składania ofert na długoterminową umowę ramową na następujące dostawy:

 

PartiaOpisINCOTERMS &

Punkt dostawy

Termin dostawy
1Grzejniki elektryczne (więcej szczegółowych informacji można znaleźć w formularzu oferty PRO – 06)DDP do Rzeszowa w Polsce i/lub Lwowa w Ukrainie

 

Pierwsza dostawa pod koniec września 2022 r.

 

 

Przetarg będzie realizowany przy użyciu standardowych dokumentów przetargowych firmy ACTED i będzie otwarty dla wszystkich kwalifikujących się dostawców. Dokumenty przetargowe (w języku angielskim i polskim) można zamówić, kontaktując się pod adres e-mail Ukraine.tender@acted.org CC tender@acted.org lub pobrać ze strony internetowej firmy ACTED pod adresem www.acted.org w sekcji „Zaproszenie do składania ofert”.

 

Potencjalnych oferentów zachęca się do regularnego odwiedzania strony internetowej ACTED w celu dokonania ewentualnych zmian w ofercie i/lub dokumentacji przetargowej.

 

Wszystkie oferty należy złożyć do dnia 15/08/2022 o godz. 18:00 czasu w Kijowie na adres e-mail ukraine.tender@acted.org CC tender@acted.org. Oferty spóźnione nie będą rozpatrywane, chyba że wpłynie niewystarczająca liczba ofert i termin składania ofert zostanie wydłużony.

 

Firma ACTED nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty lub wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert do ACTED.

 

Otwarcie przetargu odbędzie się dnia 16/08/2022 o godzinie 11:00 czasu w Kijowie w biurze przedstawicielskim firmy ACTED w Kijowie. Dozwolona jest obecność przedstawiciela oferentów.

 

W przypadku wszelkich pytań dotyczących niniejszego przetargu prosimy o kontakt z firmą ACTED pod adresem e-mail ukraine.tender@acted.org, CC tender@acted.org.

 

Uwaga: W przypadku bycia świadkiem lub podejrzenia, że w trakcie procedury przetargowej występują jakiekolwiek niezgodne z prawem, niewłaściwe lub nieetyczne działania lub praktyki biznesowe (takie jak nakłanianie, przyjmowanie lub usiłowanie wręczenia lub przyjęcia jakiejkolwiek łapówki), prosimy o kontakt pod następującym numerem telefonu +33 6 07 22 46 28 i/lub wysłanie wiadomości e-mail na adres transparency@acted.org.

T_64MULTI_MULTI_KYIV_SHELT_26072022_001_Heaters_INTERNATIONAL_NEW
Télécharger
Ethical Declaration
Télécharger
Full general conditions of purchase
Télécharger
Bidders questionnaire
Télécharger